Política de privacitat

Informació addicional sobre protecció de dades.

  1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Aluperfil.

telèfon:

625377577
correu:

aluperfil@aluperfil.cat

  1. Amb quines finalitats tractem les seves dades?

Aluperfil tractarà la teva informació amb les finalitats que a continuació t’indiquem:

a) atendre les teves sol·licituds o consultes realitzades com a usuari de la pàgina web,

b) i el manteniment de comunicacions comercials, promocionals i publicitàries, sempre que ens hagis donat el teu consentiment.

  1. Quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals facilitades es conservaran com a norma general per un termini de conservació mínim de quatre anys.

En el supòsit que siguis receptor dels Newsletters o enviaments comercials, conservarem les teves dades personals fins que ens indiquis el teu negativa a rebre’ls. Per a això vam habilitar un mètode senzill que et permet donar-te de baixa en qualsevol moment, simplement seguint les instruccions facilitades.

Pel que fa als currículums que puguem rebre (tot i que no tenim un canal específic a l’efecte) seran mantinguts per un termini màxim de dotze mesos des de la seva recepció. Passat aquest termini sense que s’hagi produït una actualització dels mateixos es procedirà a la seva destrucció.

  1. Per què podem per tractar les seves dades?

Primer: perquè ens has permès que els tractem amb les finalitats indicades al donar-nos el teu consentiment, especialment en el moment del registre com a usuari de Aluperfil o bé perquè tens interès en rebre informació sobre nosaltres i les nostres activitats.

A continuació, podràs trobar la descripció dels diferents apartats en què podem sol·licitar-te dades personals:

A. Dades de candidats.

No existeix l’efecte un formulari a la nostra web que permeti l’enviament de CV, no obstant, en el cas que ens arribi algun CV al correu electrònic facilitat per Aluperfil, entraràs a formar part de la base de dades de candidats que té com a finalitat la gestió de sol·licituds d’ocupació dels aspirants, així com l’organització i gestió del procés selectiu per a la provisió de llocs de treball vacants en l’entitat. Les dades personals únicament seran cedides o comunicades a tercers directament relacionats amb Aluperfil, com ara col·laboradors o empreses integrants de Aluperfil, amb idèntiques finalitats a les esmentades anteriorment, i no és fora d’aquests casos i excepte en els supòsits previstos a la Llei comunicats a altres tercers.

Així mateix, acceptes el manteniment de les teves dades en l’esmentat fitxer durant un termini màxim de mesos, amb la finalitat de poder ser tingut en compte en aquells processos de selecció que puguin ser duts a terme per la Companyia o els tercers directament relacionats amb ella. Passat aquest termini sense que s’hagi produït una actualització dels mateixos es procedirà a la seva destrucció.

B. Rep.

En el supòsit que et subscriguis al nostre newsletter rebràs periòdicament les últimes tendències i coneixeràs les nostres promocions, així com les últimes notícies relacionades amb la nostra Firma. En qualsevol moment, podràs comunicar el seu desig de no rebre el nostre newsletter prement l’enllaç donar-te de baixa en la llista o bé remet un correu electrònic a info@montsenywebs.com indicant en l’Assumpte BAIXA.

C. Consideracions Generals per al tractament d’informació a través del web de Aluperfil.

Les dades personals que pertanyen als registres o correus indicats anteriorment, no seran comunicades a terceres entitats alienes a Aluperfil.

En el supòsit de marcar la casella de consentiment acceptes el tractament de les teves dades personals amb les finalitats indicades. Igualment podràs sempre i en tot moment revocar aquest consentiment per a l’ús de les teves dades personals amb fins promocionals remetent un correu a l’adreça anteriorment indicada o emprant el mecanisme habilitat a l’efecte.

Segon: en l’interès legítim de conèixer-te millor, i poder prestar-te el millor dels serveis, coneixent millor els teus interessos i incrementant el teu grau de satisfacció amb la nostra Firma. No obstant això, recorda que sempre podràs oposar-te a aquests usos indicant en el correu info@montsenywebs.com

Tercer: perquè són necessaris per al desenvolupament de la relació contractual en el cas d’adquirir productes, per exemple, sense ells no podem dur a terme el lliurament.

  1. ¿A que tercers seran comunicades les dades?

Les dades personals no es comunicaran a tercers aliens a Aluperfil.

  1. Drets que li assisteixen a l’facilitar-nos les dades

Qualsevol persona pot conèixer si Aluperfil està tractant dades personals que el concerneixen, o no. Igualment les persones interessades tenen dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

Podrà igualment sol·licitar quan concorrin les circunstanci